Bokningsinformation

Boka pass

Hur loggar jag in för att boka ett pass/gyminstruktion?
Användarnamn är din e-postadress eller kortnummer.Lösenord är dina sex födelsesiffror (ÅÅMMDD).
Det vill säga är du född 1 maj 1955 är ditt lösenord 550501.

Hur bokar jag ett pass/gyminstruktion?
Tryck på Visa Schema/Boka i menyn till vänster.
Du ser hur många som är lediga/bokningsbara eller om det endast är Dropin.
Tryck på knappen Boka för att boka passet.
Tips! Dubbelkolla gärna att du har bokat rätt pass genom att klicka på Bokningar i vänstermenyn.

Hur långt i förväg kan jag boka?
Passbokningar går att göra fem dagar framåt fr o m den tidpunkt/klockslag då passet startar den femte dagen.
Bokning är möjligt fram till 30 minuter före passtart.

Hur många pass/gyminstruktioner kan jag boka?
Du kan maximalt ha fem bokningar aktiva samtidigt och du kan stå på fem reservplatser.
Har du dock redan fem ordinarie bokningar kan du inte bli inbokad på ytterligare en plats
från väntelistan, den reservplatsen raderas. 

När kan jag hämta ut min bokade biljett?
Bokade biljetter hämtas ut tidigast 2 timmar innan och senast 10 minuter innan passet börjar.
Scanna kortet i streckkodsläsaren och biljetten skrivs ut direkt.
OBS! 10 minuter innan passet börjar släpps en icke uthämtad bokning som ledig plats.

Ångrat dig?
Om du hämtat ut din biljett men ångrat dig och vill inte gå - lämna den i receptionen så kan
en annan medlem få platsen. 

Hur stor del av platserna går att boka?
Alla pass är bokningsbara.


Avbokning


Avbokning ska ske senast 45 minuter innan passet börjar. 
Syftet är att undvika outnyttjade platser och ge alla bästa möjligheter att träna.

Hur avbokar jag ett pass/gyminstruktion?
Du avbokar passet/gyminstruktionen här på hemsidan under Bokningar i vänstermenyn eller
via appen F&S Västerås. Du kan även avboka ditt pass vid bokningsdatorn i lokalerna.
OBS! Du kan INTE avboka i receptionen, via telefon eller mail. 

Om jag missar ett bokat pass/gyminstruktion?
Om du inte kommer på ett pass du bokat får du en missad bokning, vid tre missade bokningar
under 90 dagar spärras ditt kort för bokning.
Ett spärrat kort aktiveras när första aviseringen släpps (efter 90 dagar), eller genom att
betala en avgift i receptionen för 200 kr.


Boka/avboka reservplats - köa

Om ett pass/gyminstruktion är fullbokat kan du boka en reservplats - köa.
Vid ev. avbokning av ordinarie plats flyttas den första reservplatsen till en ordinarie plats.
Du får då ett e-postmeddelande samt att du ser det på dina bokningar när du är inloggad.
Du måste ha en ordinarie platsbokning ledig för att bli flyttad från reservplats.
Du kan inte vara bokad på flera pass som är schemalagda samma tid. En reservplats kan
inte bli till en bokad plats om du är bokad på ett annat pass samma tid.
Du kan flyttas från kö till ordinarie fram till två timmar före passet startar.Du kan ha max fem reservplatser.

Obs!Reservplatslistan raderas/tas bort 2 timmar innan passet startar. Håll koll i webbschema/app. 


Uppdaterad 2018-03-01