Välkommen till schema-/webbokning


För att boka pass:

1. Välj LOGGA IN
    ANVÄNDARNAMN = e-post eller kortnr
    LÖSENORD = 6 första siffrorna i ditt födelsedata (ÅÅMMDD)

2. Klicka NÄSTA

3. Välj VISA SCHEMA/BOKA


4. Boka din plats

Tips! Läs bokningsinformationen i kolumnen till vänster om schemat
innan du bokar pass!

   

Bra att veta

Vad betyder siffrorna?
Platser: Totalt antal bokningsbara platser 
Lediga: Totalt antal lediga platser
Reserver: Antal på reservlista


JP = Träning för barn 7-9 år tillsammans med vuxen, se prislista.
GG= Gratis för gymnasieungdom