Motionera mera

13 February 2018Nu kan du lämna in motioner till Årsmötet lör 14 april

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. 
Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Nu kan du skicka in motioner till årsmötet.
De skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars

Årsmötet är lördagen den 14 april (mer information om detta kommer längre fram - save the date!)

• Skriv/skicka in din motion digitalt
• Så här skriver du en motion