Idrottsmodellen

05 March 2018
Efter beslut vid det extra årsmötet den 27/2, kommer föreningen att gå över till den sk "idrottsmodellen" fr o m den 1 april 2018

Idrottsmodellen (ett så kallat IdrottsAB) är ett sätt för ideella idrottsföreningar med helägda dotterbolag att dela upp sin verksamhet, så att de fortfarande hänger ihop men att det blir tydligt vad som hör till bolaget och vad som hör till föreningen. 

Läs mer om idrottsmodellen här »