Egen träning i salarna

25 September 2017Vi vill tillgodose våra medlemmars önskemål och att du som medlem skall få ut så mycket som möjligt av din träning. Vi har vissa salar öppna för medlemmar (med aktivt träningskort), som vill köra egen träning – kanske lite extra stretch, köra ruscher eller fysövningar.

Följande salar kan du använda:

Björnövägen - lilla salen
City - stora salen
Rocklunda - stora salen

För att detta skall fungera bra gäller följande;
• Du lämnar ditt medlemskort som pant i receptionen, innan du går in i salen
• Du ansvarar för att redskap och utrustning läggs tillbaka på sin plats
• Våra pass, städning och andra bokningar har alltid företräde
• Musikanläggningen får INTE användas

Som babyförälder kan du ta med dig ditt barn in i salen, vardagar kl 06.00-15.00.
Av säkerhetsskäl ska babyn sitta i bilstol eller barnvagn och ska inte kunna ta sig runt i salen på egen hand. OBS! Vill du ta in barnvagnen ska du använda hjulskydd.

Egen yogaträning:

På torsdagar kl 06.00-08.30 är lilla salen, i Citylokalen, öppen för egen Yogaträning

Uppdaterad 2017-07-25