Systemunderhåll 23/2

    2018-02-23

Fredag, 2018-02-23 efter kl. 23:00 till senast lördag morgon kl. 06:00 genomförs en planerad, månatlig säkerhetsuppdatering på alla servrar och tjänster. Det kan därför förekomma kortare störningar under den här tiden.