Årsmöte lör 14/4

    2018-04-14


Välkommen!


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Lördagen den 14 april är det dags för föreningens årsmöte. 

Senast den 10 mars skall motioner vara styrelsen tillhanda.
Här kan du skriva och skicka in din motion digitalt
• Så här skriver du en motion

Sidan uppdateras efter hand med fler dokument.