Barnpassning City

Vår filosofi är att träning ska vara lättillgängligt. 
Vi erbjuder därför barnpassning i vår lokal i City, så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. 
Barnpassningen är öppen alla dagar i veckan och är helt gratis för medlemmar.
  I barnpassningen tar vi emot barn från 2 år (med eller utan blöja) - 12 år. Våra barnvärdar leker, ritar, pysslar och läser med ditt barn i barnrummet medan du njuter av en egen träningsstund. Barnvärdarna är alltid minst två stycken på plats.

För att göra ditt barns stund hos oss så bra som möjligt gäller följande:

• Våra barnvärdar passar ditt/dina barn under tiden du tränar, 
dock längst 1,5 timmar - inte under hela öppettiden. 

• Alla platser är drop-in-platser – max 15 barn.

• Förälder eller vårdnadshavare ska alltid vistas i F&S lokaler 
när barnet är i barnpassningen för att snabbt kunna nås vid behov.

•F&S barnvärdar passar barnen, men det är alltid föräldern som 
är ansvarig för barnet.

• I barnrummet tillåter vi inte medhavd mat med tanke på hygien
och allergier.

• Barn som fyllt 5 år,  och klarar sig själva, kan vistas i barnrummet
även när det är obemannat och självklart är det då föräldern som
ansvarar för barnet – ingen tillsyn.
Förälder lämnar sitt medlemskort i receptionen (fås tillbaka efter avslutat träningspass).

• Endast friska barn tas emot på barnpassningen.

Barnpassningen finns i ett mysigt rum på F&S i City, till höger om reception. När du vill lämna ditt barn i barnpassningen går du direkt till Barnrummet och skriver in dig.

Dagar och tider*

Måndag 17.00-19.30
Tisdag 17.00-19.30
Onsdag 17.00-19.30
Torsdag 17.00-19.30
Fredag 09.45-12.15
Lördag 09.15-13.30
Söndag 15.00-19.30

* Med reservation för ändringar.
Uppdaterat 2017-09-04
17.00-19.30